De transitie, hoe landen omgaan met crisis en verandering

Diamond schreef interessante boeken over de op- en neergang van beschavingen[i] en kijkt  nu welke invloed recentere geschiedenis kan hebben op onze toekomst. Zeer boeiend, onderbouwd en met goede voorbeelden geeft het stof tot nadenken. Dat wil ik hier doen aan de hand van wat andere geschiedenisfeiten.

Eerherstel voor China en de zijderoutes

In het boek ‘Zijderoutes’  geeft Peter Frankopan (PF) een verfrissende lange termijn benadering voor de wereldsamenleving  die zinvoller lijkt dan het gedoe in Westerse democratieën waar om de 4 jaar een nieuwe hype de richting bepaalt. Wellicht is het zinvol om  ons langs die lijnen eens positiever Oostwaarts  te richten. Belangrijk hart van de route […]

Creativety explored.

Rond 1988 kreeg ik van Kees (hogere leidinggevende) een briefje dat ik ergens op de hei was ingeschreven voor een driedaagse cursus creatief denken. Ik zocht Kees gelijk op met de vraag: ‘Moet ik hier naar toe? Je weet toch dat ik bijna niet door mijn werk heen kom’. ‘Ja en precies daarom ga jij naar die cursus’ stelde Kees. Einde discussie.

Is de EU achter sterke grenzen mogelijk.

Is de EU als samenleving mogelijk: blijven we vriend of vijand? That’s the question. Kunnen we grenzen creëren om die samenleving te beschermen? Belangrijk is dan onderling begrip en solidariteit wat soms zoek lijkt. Kunnen we onderling begrip dat samenleven vraagt opbrengen? De vraag is hoe we uit die vicieuze cirkels van vragen komen.