Wijkaanpak? Terugkijken om verder te komen!

Onder de naam ABCD (Asset Based Community Devolopment) bedacht John McKight (JM) een tool om gemeenschappen te ontwikkelen. Dat is een aardig model. De vraag lijkt relevant of je er wat van kunt leren voor een wijkgerichte aanpak binnen het klimaatakkoord. Hetzij om te gebruiken hetzij om al te romantische ideeën rond wijkcohesie wat te […]

Klimaat en vertrouwen in de politiek.

Fortuyn stelde terecht dat ICT burgers meer eigen regelruimte kan geven (Fortuyn, 2002). Maar de gevestigde politiek gebruikt nog steeds de T Ford productielijn filosofie die Ford gezien de beperkte ontplooiingsmogelijkheden voor zich zelf verafschuwde. Voorbeeld is het knoeiwerk van de klimaattafels. Resultaat; succes voor Wilders en nu Baudet. Tijd om eens te kijken (zonder volledig […]

Eerherstel voor China en de zijderoutes

In het boek ‘Zijderoutes’  geeft Peter Frankopan (PF) een verfrissende lange termijn benadering voor de wereldsamenleving  die zinvoller lijkt dan het gedoe in Westerse democratieën waar om de 4 jaar een nieuwe hype de richting bepaalt. Wellicht is het zinvol om  ons langs die lijnen eens positiever Oostwaarts  te richten. Belangrijk hart van de route […]

Klimaatontkenner of realist.

Klimaatontkenners vinden vaak terecht dat hun argumenten onvoldoende worden gehoord. Tijd om dat eens te bestuderen. In ‘De menselijke maat , de aarde over tienduizend jaar’ geeft Salomon Kroonenberg (SK) aan waarom we ons niet zo druk hoeven te maken over het klimaat. Een goed verhaal. De vraag is alleen of dat leidt tot minder […]