De weerbarstige praktijk van transitie in zorg en energie

Het boekje ‘ De weerbarstige praktijk’ over de transitie in de zorg kan lessen bevatten voor de energietransitie. Hier worden wat nuttige punten op een rij gezet en wat verschillen die de twee domeinen kenmerken.

Klimaattafels slecht voor Nederlandse concurrentiekracht.

De concurrentiekracht van een land hangt af goede netwerken, gezonde competitie bij ondernemende bedrijven en ruimte voor kritische burgers die tot initiatieven worden aangezet. Gepolder aan klimaattafels met technische oplossingrichtingen voor gemeenten en daarmee burgers is en vorm van industriepolitiek die na de RSV enquête niet meer voor zou mogen komen.

Wijkaanpak? Terugkijken om verder te komen!

Onder de naam ABCD (Asset Based Community Devolopment) bedacht John McKight (JM) een tool om gemeenschappen te ontwikkelen. Dat is een aardig model. De vraag lijkt relevant of je er wat van kunt leren voor een wijkgerichte aanpak binnen het klimaatakkoord. Hetzij om te gebruiken hetzij om al te romantische ideeën rond wijkcohesie wat te […]

Klimaat en vertrouwen in de politiek.

Fortuyn stelde terecht dat ICT burgers meer eigen regelruimte kan geven (Fortuyn, 2002). Maar de gevestigde politiek gebruikt nog steeds de T Ford productielijn filosofie die Ford gezien de beperkte ontplooiingsmogelijkheden voor zich zelf verafschuwde. Voorbeeld is het knoeiwerk van de klimaattafels. Resultaat; succes voor Wilders en nu Baudet. Tijd om eens te kijken (zonder volledig […]

Klimaatontkenner of realist.

Klimaatontkenners vinden vaak terecht dat hun argumenten onvoldoende worden gehoord. Tijd om dat eens te bestuderen. In ‘De menselijke maat , de aarde over tienduizend jaar’ geeft Salomon Kroonenberg (SK) aan waarom we ons niet zo druk hoeven te maken over het klimaat. Een goed verhaal. De vraag is alleen of dat leidt tot minder […]

Klimaattafels, een wervingsactie voor gele hesjes

De enthousiast gestarte klimaattafels lijken hun glans te verliezen. Gele hesjes in Frankrijk dwongen politici de benzineprijs weer te verlagen en met de Provinciale verkiezingen stelt de VVD fractieleider dat hij niet alle klimaatplannen steunt, nu media de kosten daarvan tonen. Toch zijn er signalen met lokale burgerinitiatieven die tot optimisme stemmen. De vraag is […]

Marktwerking, innovatie en de energietransitie[i].

Marktwerking en innovatie worden vaak in één adem genoemd. Maar welke marktwerking leidt tot welke innovatie in de energietransitie. Ingegaan wordt op (externe) transportkosten en de voor burgers afgesloten energiemarkt. Na een pleidooi om lokale overheden met burgers de energiemachten en de conservatieve bouwkolom te doorbreken wordt afgesloten met innovatie en het ETS systeem.

De energietransitie.

‘De geschiedenis van duurzame energie; een kwestie van lange adem’  (Verbong, Selm van, Knoppers, & Raven, 2001). Een understatement. Waarom is Nederland het afvalputje van Europa en blijft ze dat voorlopig ? Dat heeft alles te maken met de ‘overlegstructuur’ waarbij de politiek zijn oor alleen te luister legt bij grote partijen.