Gorbatsjov, zijn leven en tijdperk

Taubman geeft een goed gedocumenteerd beeld, over Gorbatsjov, zijn leven in zijn tijdperk. Gorbatsjov gaat waarschijnlijk de geschiedenis in als beëindiger van de Koude Oorlog zonder bloedvergieten. Neemt niet weg dat we kunnen leren van de fouten die hij maakte en hoe hij zich impopulair maakte bij zijn volk. Hier een paar opmerkingen vanuit het […]

De transitie, hoe landen omgaan met crisis en verandering

Diamond schreef interessante boeken over de op- en neergang van beschavingen[i] en kijkt  nu welke invloed recentere geschiedenis kan hebben op onze toekomst. Zeer boeiend, onderbouwd en met goede voorbeelden geeft het stof tot nadenken. Dat wil ik hier doen aan de hand van wat andere geschiedenisfeiten.

De weerbarstige praktijk van transitie in zorg en energie

Het boekje ‘ De weerbarstige praktijk’ over de transitie in de zorg kan lessen bevatten voor de energietransitie. Hier worden wat nuttige punten op een rij gezet en wat verschillen die de twee domeinen kenmerken.

Poetins Rusland

Stent geeft met een Amerikaanse bril  op een goed beeld van Rusland onder Poetin. De conclusie lijkt daarom iets gekleurd. Zo hoeft Poetin niet slim gebruik te maken van mogelijkheden. Hij kan rustig achterover leunen en wachten op de wat arrogante paternalistische fouten uit het westen met hun visie over mensenrechten, democratie en marktwerking, waarbij […]

Klimaattafels slecht voor Nederlandse concurrentiekracht.

De concurrentiekracht van een land hangt af goede netwerken, gezonde competitie bij ondernemende bedrijven en ruimte voor kritische burgers die tot initiatieven worden aangezet. Gepolder aan klimaattafels met technische oplossingrichtingen voor gemeenten en daarmee burgers is en vorm van industriepolitiek die na de RSV enquête niet meer voor zou mogen komen.

De verwoesting van Rusland

De verwoesting van Rusland, van Andropov tot Poetin geeft een boeiend overzicht, waardoor ik de bijdrage van Gorbatsjov voor Rusland ben gaan relativeren, die van Jeltsin nog rampzaliger vind en Poetin binnen grenzen meer ga waarderen.

Tjaikovskystraat 40. Geschiedenis herhaalt zich niet; het rijmt.

Tjaikovskystraat 40 van Waterdrager is niet mijn genre. Met wat doorzetten en soms diagonaal lezen vind ik wat punten maar voor een breder perspectief op Rusland neigt het teveel naar een eenzijdige karikatuur. En of je het nu rijmen noemt (Waterdrager) of herhalen, bepaalde mechanismen vind je steeds terug in elk land. Wat zit daar […]

Wijkaanpak? Terugkijken om verder te komen!

Onder de naam ABCD (Asset Based Community Devolopment) bedacht John McKight (JM) een tool om gemeenschappen te ontwikkelen. Dat is een aardig model. De vraag lijkt relevant of je er wat van kunt leren voor een wijkgerichte aanpak binnen het klimaatakkoord. Hetzij om te gebruiken hetzij om al te romantische ideeën rond wijkcohesie wat te […]

Klimaat en vertrouwen in de politiek.

Fortuyn stelde terecht dat ICT burgers meer eigen regelruimte kan geven (Fortuyn, 2002). Maar de gevestigde politiek gebruikt nog steeds de T Ford productielijn filosofie die Ford gezien de beperkte ontplooiingsmogelijkheden voor zich zelf verafschuwde. Voorbeeld is het knoeiwerk van de klimaattafels. Resultaat; succes voor Wilders en nu Baudet. Tijd om eens te kijken (zonder volledig […]

Eerherstel voor China en de zijderoutes

In het boek ‘Zijderoutes’  geeft Peter Frankopan (PF) een verfrissende lange termijn benadering voor de wereldsamenleving  die zinvoller lijkt dan het gedoe in Westerse democratieën waar om de 4 jaar een nieuwe hype de richting bepaalt. Wellicht is het zinvol om  ons langs die lijnen eens positiever Oostwaarts  te richten. Belangrijk hart van de route […]