Klimaatontkenner of realist.

Klimaatontkenners vinden vaak terecht dat hun argumenten onvoldoende worden gehoord. Tijd om dat eens te bestuderen. In ‘De menselijke maat , de aarde over tienduizend jaar’ geeft Salomon Kroonenberg (SK) aan waarom we ons niet zo druk hoeven te maken over het klimaat. Een goed verhaal. De vraag is alleen of dat leidt tot minder […]

Klimaattafels, een wervingsactie voor gele hesjes

De enthousiast gestarte klimaattafels lijken hun glans te verliezen. Gele hesjes in Frankrijk dwongen politici de benzineprijs weer te verlagen en met de Provinciale verkiezingen stelt de VVD fractieleider dat hij niet alle klimaatplannen steunt, nu media de kosten daarvan tonen. Toch zijn er signalen met lokale burgerinitiatieven die tot optimisme stemmen. De vraag is […]

Marktwerking, innovatie en de energietransitie[i].

Marktwerking en innovatie worden vaak in één adem genoemd. Maar welke marktwerking leidt tot welke innovatie in de energietransitie. Ingegaan wordt op (externe) transportkosten en de voor burgers afgesloten energiemarkt. Na een pleidooi om lokale overheden met burgers de energiemachten en de conservatieve bouwkolom te doorbreken wordt afgesloten met innovatie en het ETS systeem.

De energietransitie.

‘De geschiedenis van duurzame energie; een kwestie van lange adem’  (Verbong, Selm van, Knoppers, & Raven, 2001). Een understatement. Waarom is Nederland het afvalputje van Europa en blijft ze dat voorlopig ? Dat heeft alles te maken met de ‘overlegstructuur’ waarbij de politiek zijn oor alleen te luister legt bij grote partijen.

Gemeente in de genen ( (Voermans & Waling, 2018) V&W)

V&W wijzen terecht op de schaalvergrotingsreligie rond gemeenten die de representatieve democratie om zeep helpt, terwijl de gepromote voordelen door onderzoek worden weerlegd. Zowel adviesbureaus[i] en de VNG (noem ik parallelle stromen[ii]) als het rijk en de provincie spelen een kwalijke rol.